...prostor nekonečné spolupráce

AKTUÁLNÍ VÝZVY

Podpora inovačních procesů ve firmách
Např. inovace výrobku, inovace výrobního procesu

Snížení energetické náročnosti stávajících podnikatelských objektů včetně výrobních technologií
Např. nákup úspornějších strojů, zateplení objektů

Vybudování energeticky úsporných objektů
Např. výstavba nových halových prostor

Podpora výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů
Např. instalace fotovoltaických elektráren nebo kogeneračních jednotek

Vybudování nebo rekonstrukce školících center
Např. rozšíření školícího centra

Podpora vývojových procesů ve firmách
Např. nákup strojů a zařízení pro vývoj výrobků

Podpora digitální transformace podniků
Např. investice do digitálních technologií a informačních systémů

Modernizace stávajících výrobních objektů
Např. rekonstrukce stávající výrobní haly

máte zájem o konzultaci možnosti financování?