...prostor nekonečné spolupráce

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Hledáte možnost získat finanční prostředky na realizaci Vašich rozvojových záměrů? Chcete posoudit realizovatelnost a návratnost Vaší investice?

  • posouzení financování záměru z dotačních programů EU nebo ČR
  • posouzení ekonomické návratnosti záměru
  • posouzení praktické realizovatelnosti záměru
  • zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh
 

ADMINISTRACE DOTAČNÍCH PROJEKTŮ

Realizujete projekt s využitím dotace? Přenechejte starost o dodržení všech podmínek dotačního programu zkušenému a spolehlivému partnerovi!

  • zpracování průběžných monitorovacích zpráv
  • zpracování závěrečných monitorovacích zpráv
  • zpracování zpráv o udržitelnosti projektu
  • zpracování žádostí o proplacení dotace
 

ADMINISTRACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Hledáte spolehlivého a zkušeného partnera pro zajištění realizace veřejné zakázky nebo výběrového řízení? Nechcete ztrácet čas složitou administrativou spojenou spojenou se zákonem o veřejných zakázkách?

  • zpracování oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení
  • zpracování zadávacích podmínek
  • zajištění uveřejnění dle Zákona, podmínek dotačních programů a v souladu s vnitřními předpisy Zadavatele
  • distribuce zadávacích podmínek uchazečům
  • úkony související s otevíráním obálek s nabídkami (vypracování příslušných protokolů a související dokumentace)
  • úkony související s hodnocením nabídek (prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise, vyhotovení Protokolu o posouzení kvalifikace, Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, případných žádostí o vysvětlení nabídky)
  • oznámením výsledků, řešení případných námitek uchazečů
  • možnost kompletní realizace výběrového řízení nebo veřejné zakázky v elektronické formě
  • právní servis
 

ADMINISTRACE ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ

Hledáte způsob, jak optimalizovat Vaše firemní náklady, jak realizovat své investiční záměry s nízkými náklady? Využijte elektronické aukce!

  • zpracování oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení
  • zpracování zadávacích podmínek
  • předběžné hodnocení nabídek
  • výzva k podání aukčních hodnot
  • oznámení výsledků, řešení případných námitek uchazečů
  • právní servis
 

ZAJIŠTĚNÍ PROFILU ZADAVATELE

Jste veřejný zadavatel? Máte povinnost uveřejňovat své veřejné zakázky na profilu zadavatele? Hledáte spolehlivého partnera, který pro Vás bude Profil zadavatele provozovat?

  • nabídka elektronického nástroje pro uveřejnění informací a dokumentů k veřejným zakázkám zadavatele
  • zajištění neomezeného a přímého dálkového přístupu uchazečů k zadávacím podmínkám

kontaktujte nás