...prostor nekonečné spolupráce

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Hledáte možnost získat finanční prostředky na realizaci Vašich rozvojových záměrů? Chcete posoudit realizovatelnost a návratnost Vaší investice?

 • posouzení financování záměru z dotačních programů EU nebo ČR
 • posouzení ekonomické návratnosti záměru
 • posouzení praktické realizovatelnosti záměru
 • zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh
 

ADMINISTRACE DOTAČNÍCH PROJEKTŮ

Realizujete projekt s využitím dotace? Přenechejte starost o dodržení všech podmínek dotačního programu zkušenému a spolehlivému partnerovi!

 • zpracování průběžných monitorovacích zpráv
 • zpracování závěrečných monitorovacích zpráv
 • zpracování zpráv o udržitelnosti projektu
 • zpracování žádostí o proplacení dotace
 

ADMINISTRACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Hledáte spolehlivého a zkušeného partnera pro zajištění realizace veřejné zakázky nebo výběrového řízení? Nechcete ztrácet čas složitou administrativou spojenou spojenou se zákonem o veřejných zakázkách?

 • zpracování oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení
 • zpracování zadávacích podmínek
 • zajištění uveřejnění dle Zákona, podmínek dotačních programů a v souladu s vnitřními předpisy Zadavatele
 • distribuce zadávacích podmínek uchazečům
 • úkony související s otevíráním obálek s nabídkami (vypracování příslušných protokolů a související dokumentace)
 • úkony související s hodnocením nabídek (prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise, vyhotovení Protokolu o posouzení kvalifikace, Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, případných žádostí o vysvětlení nabídky)
 • oznámením výsledků, řešení případných námitek uchazečů
 • možnost kompletní realizace výběrového řízení nebo veřejné zakázky v elektronické formě
 • právní servis
 

ADMINISTRACE ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ

Hledáte způsob, jak optimalizovat Vaše firemní náklady, jak realizovat své investiční záměry s nízkými náklady? Využijte elektronické aukce!

 • zpracování oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení
 • zpracování zadávacích podmínek
 • předběžné hodnocení nabídek
 • výzva k podání aukčních hodnot
 • oznámení výsledků, řešení případných námitek uchazečů
 • právní servis
 

ZAJIŠTĚNÍ PROFILU ZADAVATELE

Jste veřejný zadavatel? Máte povinnost uveřejňovat své veřejné zakázky na profilu zadavatele? Hledáte spolehlivého partnera, který pro Vás bude Profil zadavatele provozovat?

 • nabídka elektronického nástroje pro uveřejnění informací a dokumentů k veřejným zakázkám zadavatele
 • zajištění neomezeného a přímého dálkového přístupu uchazečů k zadávacím podmínkám

kontaktujte nás

Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.