...prostor nekonečné spolupráce

Pro naše klienty oceňujeme:

 

NEMOVITOSTINemovité věci ocenění

 • Převody majetku
 • Nepeněžité vklady
 • Převody mezi spřízněnými osobami
 • Zjištění tržní hodnoty nemovitostí
 • Exekuce nemovitostí, exekuční řízení
 • Dražby nemovitostí, dražební řízení
 

OBCHODNÍ KORPORACEocenění-obchodních-korporací

 • Převody majetku
 • Nepeněžité vklady
 • Přeměny a restrukturalizace
 • Převody mezi spřízněnými osobami
 • Zjištění tržní hodnoty firem
 • Squeeze-out
 • Ocenění akcií
 

MOVITÉ VĚCIocenění věcí movitých

 • Převody majetku
 • Nepeněžité vklady
 • Zjištění tržní hodnoty movitých věcí
 • Arbitráže
 • Exekuce a dražby movitých věcí
 • Specializujeme se na stroje a obchodní majetek
 

NEHMOTNÝ MAJETEKNehmotný majetek ocenění

 • Převody majetku
 • Nepeněžité vklady
 • Ocenění ochranných známek, know-how
 • Zjištění tržní hodnoty nehmotného majetku

jaký majete kbyste chtěli ocenit?

Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.