...prostor nekonečné spolupráce
Ing. Arch. Miroslav Moll
hlavní architekt
vedoucí oddělení
Ing. Jan Beneš
vedoucí kanceláře Brno
stavební technik
Ing. Jakub Ašer
hlavní inženýr
Ivo Semrád
projektant
Ivo Majnuš
projektant
Ing. Arch. Miroslava Trčálková
architekt
Ing. Arch. Barbora Adamovská
architekt
Ing. Monika Halenčáková
projektant
Bc. Vít Mikeš
projektant

Kontaktujte nás