...prostor nekonečné spolupráce

Nová Zelená úsporám je název nástupnického programu Zelená úsporám.

V letech 2013 – 2021 Státní fond životního prostředí ČR poskytuje a bude poskytovat finanční podporu pro snižování energetické náročnosti obytných budov, výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností, efektivní využití zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie.

VEŠKERÉ INFORMACE NALEZNETE NA WEBU
WWW.ZELENA-USPORAM.EU