...prostor nekonečné spolupráce

Postaráme se o Vaši nemovitost. Nabízíme Vám zajištění komplexní správy ať už se jedná o bytový dům nebo objekt s obchodními či výrobními prostory.
Naše zkušenosti čerpáme z dlouholeté praxe v tomto oboru, správcovskou činností se zabýváme od roku 1992.

Obecně můžeme nejdůležitější oblasti správy nemovitosti vymezit následujícím stručným přehledem činností, které standartně obstaráváme v rámci správy objektu:

SLUŽBY V OBLASTI PROVOZNÍ

 • vedení technické evidence domů, bytů a nebytových prostor
 • zajištění dodávek medií, zejména elektrické energie, plynu, vody, tepla a teplé užitkové vody
 • zajištění úklidu společných prostor domu a přiléhajících ploch (chodníků a zeleně)
 • zajištění provozu výtahů a ostatních technických zařízení sloužících k provozu nemovitosti
 • zajištění zpracování nabídek na pojištění domu
 • zajištění shromáždění vlastníků jednotek
 • zajištění zápisů změn do Obchodního rejstříku (změny ve výborech , úprava stanov apod.)
 • vyřizování a zajišťování nabídek úvěrů (úvěry na rekonstrukce budov)

SLUŽBY V OBLASTI TECHNICKÉ

 • zajištění veškerých revizí a kontrol technických zařízení ve spravovaných objektech v souladu s platnými předpisy a normami
 • nonstop (pondělí – neděle) řešení havarijních stavů
 • zajištění běžných oprav a drobné údržby v domech a ve společných prostorách domu
 • kompletní zajištění revitalizace nemovitosti (projektová dokumentace, stavební povolení, výběrové řízení na dodavatele prací, stavební dozor, převzetí díla)

SLUŽBY V OBLASTI EKONOMICKÉ

 • předpis a kontrola úhrad za užívání bytů a nebytových prostor, v případě opožděných plateb zasílání upomínek jednotlivým vlastníkům (dlužníkům)
 • zpracování vyúčtování dodávek tepla , teplé užitkové vody a ostatních služeb na jednotlivé vlastníky bytů dle platných předpisů
 • kompletní vedení účetnictví spojeného s provozem domu , včetně založení účetní závěrky do sbírky listin u Obchodního rejstříku
 • zpracování mzdové agendy
 • vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitostí (vyúčtování fondu oprav domu)
 • zajištění účetních podkladů pro banky ( v případě, kdy SVJ čerpá úvěr na revitalizaci domu)

SLUŽBY V OBLASTI PRÁVNÍ

 • zajištění právních služeb a právního zastupování našich klientů
  (např. zajištění vymáhání pohledávek a dlužných plateb, zastupování v soudních sporech apod.)

chcete pomoci se správou vaší nemovitosti?

Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.