...prostor nekonečné spolupráce

Pokud dnes vlastníte nějaký nemovitý majetek, pravděpodobně se dostanete do situace, kdy budete chtít znát jeho hodnotu.

Budete si chtít půjčit peníze u banky nebo budete chtít nemovitost prodat apod. Hodnotu vašeho majetku nejlépe posoudí nezávislý odborník a tím je znalec či odhadce se specializací na oceňování nemovitého majetku.

Jak jsme již naznačili, důležité je, pro jaký účel odhad nebo posudek potřebujete. Tady vám opět radíme, spojte se s odborníky. 

Naše společnost má v oboru oceňování majetku dlouholeté zkušenosti. 

Oceňujeme však nejen majetek nemovitý, ale i movité věci, podniky, firmy, akcie, know-how apod. 
Spolupracujeme s různými bankovními domy a hlavně máme v týmu zkušené odborníky, kteří se v dané problematice pohybují mnoho let.

Více v záložce Služby.

Kontaktujte nás