...prostor nekonečné spolupráce

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program NEMOVITOSTI
– celkem 2 projekty na rekonstrukci staveb a výstavbu podnikatelských objektů, celkové výdaje 18,6 mil. Kč, dotace 7,2 mil. Kč

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ÚSPORY ENERGIE
– celkem 2 projekty na zlepšení tepelně technických vlastností budov, celkové výdaje 23,9 mil. Kč, dotace 9,5 mil. Kč

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program POTENCIÁL
– celkem 3 projekty zaměřené na podporu výzkumné a vývojové kapacity, celkové výdaje 26 mil. Kč, dotace 12,9 mil. Kč

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program MARKETING
– celkem 2 projekty umožňující posílení rozvoje exportu na zahraničních trzích, celkové výdaje 4,6 mil. Kč, dotace 2,3 mil. Kč

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program TECHNOLOGIE
– 1 projekt na podporu pořízení moderních technologií, výdaje 7,2 mil. Kč, dotace 3,1 mil. Kč

Integrovaný regionální Operační program, podpora infrastruktury pro MŠ a SŠ
– 2 projekty s celkovými výdaji 39,6 mil. Kč a dotací 33,6 mil. Kč

Integrovaný regionální Operační program, zateplení bytových domů
– 3 projekty s celkovými výdaji 9,6 mil. Kč a dotací 2,7 mil. Kč

Integrovaný regionální Operační program, podpora sociálních služeb
– 2 projekty s celkovými výdaji 23,6 mil. Kč a dotací 19,5 mil. Kč

Integrovaný regionální Operační program, vybudování dopravního terminálu
– 1 projekt s celkovými výdaji 26,9 mil. Kč a dotací 20,5 mil. Kč

Operační program Životní prostředí, efektivní nakládání s odpady
– 3 projekty s celkovými náklady 18 mil. Kč a dotací 14,9 mil. Kč

Operační program Podnikání a inovace, program ROZVOJ
– celkem 13 projektů na podporu pořízení moderních technologií, celkové výdaje 129 mil. Kč, dotace 50 mil. Kč 

Operační program Podnikání a inovace, program NEMOVITOSTI
– celkem 10 projektů zaměřených na rekonstrukci staveb a výstavbu podnikatelských objektů, celkové výdaje 270 mil. Kč, dotace 144 mil. Kč 

Operační program Podnikání a inovace, program ICT v podnicích
– celkem 6 projektů na zavedené informačních a komunikačních technologií, celkové výdaje 12 mil. Kč, dotace 6 mil. Kč 

Operační program Podnikání a inovace, program Marketing
– celkem 3 projekty, které umožnily posílit rozvoj exportu na zahraničních trzích, celkové výdaje 4,2 mil. Kč, dotace 1,9 mil. Kč 

Operační program Podnikání a inovace, program Eko – energie
– celkem 2 projekty v oblasti zlepšení tepelně technických vlastností budov, celkové výdaje 8,3 mil. Kč, dotace 2,6 mil. Kč 

Operační program Podnikání a inovace, program Školící středisko
- projekt Školící s vzdělávací centrum, celkový výdaje 5,7 mil. Kč, dotace 2,9 mil. Kč 

Operační program Životní prostředí
– úspěšné projekty zaměřené na energetické úspory veřejných budov a snižování jejich energetických náročností v celkové hodnotě 27 mil. Kč, dotace 19 mil. Kč 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – vzdělávací projekt AKADEMIE HBC
zaměřený na zvýšení adaptability, odborných znalostí a dovednosti našich zaměstnanců, celkové výdaje 8,9 mil. Kč, dotace 6,3 mil. Kč 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – realizace úspěšných žádostí o příspěvek v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst
– adaptabilita, celkové výdaje 1,7 mil. Kč, dotace 1,2 mil. Kč 

Integrovaný operační program
– územní plány obcí, celkové výdaje 3 mil. Kč, dotace 2,8 mil. Kč 

Regionální operační program Střední Morava
– Domov pro seniory, celkové výdaje 31,4 mil. Kč, dotace 25,5 mil. Kč
 

kontaktujte nás

Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.