...prostor nekonečné spolupráce

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program NEMOVITOSTI
– celkem 2 projekty na rekonstrukci staveb a výstavbu podnikatelských objektů, celkové výdaje 18,6 mil. Kč, dotace 7,2 mil. Kč

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ÚSPORY ENERGIE
– celkem 2 projekty na zlepšení tepelně technických vlastností budov, celkové výdaje 23,9 mil. Kč, dotace 9,5 mil. Kč

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program POTENCIÁL
– celkem 3 projekty zaměřené na podporu výzkumné a vývojové kapacity, celkové výdaje 26 mil. Kč, dotace 12,9 mil. Kč

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program MARKETING
– celkem 2 projekty umožňující posílení rozvoje exportu na zahraničních trzích, celkové výdaje 4,6 mil. Kč, dotace 2,3 mil. Kč

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program TECHNOLOGIE
– 1 projekt na podporu pořízení moderních technologií, výdaje 7,2 mil. Kč, dotace 3,1 mil. Kč

Integrovaný regionální Operační program, podpora infrastruktury pro MŠ a SŠ
– 2 projekty s celkovými výdaji 39,6 mil. Kč a dotací 33,6 mil. Kč

Integrovaný regionální Operační program, zateplení bytových domů
– 3 projekty s celkovými výdaji 9,6 mil. Kč a dotací 2,7 mil. Kč

Integrovaný regionální Operační program, podpora sociálních služeb
– 2 projekty s celkovými výdaji 23,6 mil. Kč a dotací 19,5 mil. Kč

Integrovaný regionální Operační program, vybudování dopravního terminálu
– 1 projekt s celkovými výdaji 26,9 mil. Kč a dotací 20,5 mil. Kč

Operační program Životní prostředí, efektivní nakládání s odpady
– 3 projekty s celkovými náklady 18 mil. Kč a dotací 14,9 mil. Kč

Operační program Podnikání a inovace, program ROZVOJ
– celkem 13 projektů na podporu pořízení moderních technologií, celkové výdaje 129 mil. Kč, dotace 50 mil. Kč 

Operační program Podnikání a inovace, program NEMOVITOSTI
– celkem 10 projektů zaměřených na rekonstrukci staveb a výstavbu podnikatelských objektů, celkové výdaje 270 mil. Kč, dotace 144 mil. Kč 

Operační program Podnikání a inovace, program ICT v podnicích
– celkem 6 projektů na zavedené informačních a komunikačních technologií, celkové výdaje 12 mil. Kč, dotace 6 mil. Kč 

Operační program Podnikání a inovace, program Marketing
– celkem 3 projekty, které umožnily posílit rozvoj exportu na zahraničních trzích, celkové výdaje 4,2 mil. Kč, dotace 1,9 mil. Kč 

Operační program Podnikání a inovace, program Eko – energie
– celkem 2 projekty v oblasti zlepšení tepelně technických vlastností budov, celkové výdaje 8,3 mil. Kč, dotace 2,6 mil. Kč 

Operační program Podnikání a inovace, program Školící středisko
- projekt Školící s vzdělávací centrum, celkový výdaje 5,7 mil. Kč, dotace 2,9 mil. Kč 

Operační program Životní prostředí
– úspěšné projekty zaměřené na energetické úspory veřejných budov a snižování jejich energetických náročností v celkové hodnotě 27 mil. Kč, dotace 19 mil. Kč 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – vzdělávací projekt AKADEMIE HBC
zaměřený na zvýšení adaptability, odborných znalostí a dovednosti našich zaměstnanců, celkové výdaje 8,9 mil. Kč, dotace 6,3 mil. Kč 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – realizace úspěšných žádostí o příspěvek v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst
– adaptabilita, celkové výdaje 1,7 mil. Kč, dotace 1,2 mil. Kč 

Integrovaný operační program
– územní plány obcí, celkové výdaje 3 mil. Kč, dotace 2,8 mil. Kč 

Regionální operační program Střední Morava
– Domov pro seniory, celkové výdaje 31,4 mil. Kč, dotace 25,5 mil. Kč
 

kontaktujte nás